ติดต่อเรา
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จํากัด
99 หมู่10 ตำบลบัวปากท่า
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์: 034-245-600
แฟกซ์: 034-245-682
เวลาทำการ: 08.30 - 16.00 น.
อีเมล: kuritsara_p@boonrawd.co.th